ร้อนจริงๆให้ตายเถอะ

posted on 21 Apr 2013 16:18 by tarbug directory Cartoon, Lifestyle
 
สภาวะ
 
น่า(หน้า)
 
ละลาย
 
------------------
 
อากาศร้อน ใจอย่าร้อนนะครับ ^_^""