มาแล้วครับ ~~~!! สำหรับน้องๆม.ปลาย ที่มีความสนใจอยากเข้าคณะถาปัด 
 
ตอนนี้เรามีโครงการติวความถนัด Pat4 โดยพี่ๆจากคณะถาปัด ม.เกษตรแล้ววววววว
 
 
รายละเอียด
 
รับสมัครนักเรียนม.ปลาย (ม. 4-6) ทุกสาย ที่สนใจเข้าร่วมติวเพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้าคณะสถาปัตย์
จากพี่ ๆ ปี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555
รับสมัครจำนวน : 100 คน
ติวทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือน กุมภาพันธ์
เริ่มเปิดคอร์สติว ในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 55 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 55
ตั้งแต่เวลา : 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สิ่งของที่ต้องเตรียม : เครื่องเขียน
โดยมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (หนังสือเรียน อาหาร ฯลฯ)
โดยค่าเรียนชำระได้ที่ 
เลขบัญชี 
183-243-460-9 ธนาคารไทยพาณิชย์

วิชาที่สอน

ภาคทฤษฎี
1. แนะนำอุปกรณ์
2. ทักษะการออกแบบเบื้องต้น
3. การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ
4. รูปร่าง รูปทรง
5. ที่วาง
6. แสงเงา
7. สี
8. สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
9. ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
10. ภูมิสถาปัตยกรรม
11. สถาปัตยกรรมไทย
12. โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม

ภาคปฏิบัติ
1. การออกแบบสัญลักษณ์
2. การเขียนภาพ Oblique และ Isometric
3. Human scale Car Tree
4. การออกแบบโปสเตอร์
5. การสอนทำ Sketch Design
6. สอบวาดภาพ Perspective
  
สนใจติดต่อ
084-000-0434 (พี่แตงกวา)
084-686-3839 (พี่ปุ๊บปั๊บ)